Sieć hoteli ZBYSZKO

Hotele ZBYSZKO - Centrala

ul. Obrońców Nowogrodu 2, 18-414 Nowogród

Hotele przyjazne rodzinom z dziećmi
Hotele przyjazne biznesowi
Szkolenia, konferencje, imprezy firmowe
Przyjęcia, wesela, bankiety, catering

Biebrza i okolice

MINI PRZEWODNIK PO BIEBRZAŃSKIEJ ZIEMI…

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY
Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem narodowym w Polsce i jednym z większych w Europie. Położony jest w północno-wschodniej części kraju, na terenie województwa podlaskiego. Chroni przede wszystkim rozległe i prawie niezmienione dolinowe torfowiska z unikalną różnorodnością gatunków roślin, ptaków i innych zwierząt oraz naturalnych ekosystemów. Znaczna część parku to największy i najbardziej naturalny w Polsce i Europie kompleks torfowisk niskich, wysokich i przejściowych. Główną oś hydrograficzną parku stanowi rzeka Biebrza na długości 164 km. Szerokość koryta wynosi od kilku do kilkudziesięciu metrów, a rzeka płynie zakolami i tworzy liczne starorzecza. Obszar ten cechuje się unikalnymi walorami krajobrazowymi. Dolina Biebrzy znalazła się na liście obszarów chronionych Natura 2000.

Ochrona gatunkowa
Dolina Biebrzy jest bardzo ważnym miejscem gniazdowania, żerowania i odpoczynku dla ptactwa wodno-błotnego w Polsce, a także w Europie Środkowej. Charakterystyczne gatunki lęgowe w dolinie Biebrzy to: batalion (symbol parku), wodniczka, 4 gatunki bekasów, bekasik, kulik wielki, biegus zmienny, żuraw, mewa mała, rybitwy. Można też spotkać cietrzewia, rożeńca, świstuna, łabędzia krzykliwego, sowę błotną. W parku występuje wiele innych zwierząt: łoś, jeleń, sarna, bóbr, wilk, lis, jenot, borsuk, tchórz, kuna leśna, wydra, gronostaj, łasica. W roku 1995 została wpisana na listę siedlisk konwencji RAMSAR.

Szata roślinna parku odznacza się ogromną różnorodnością. Występuje tu wiele rzadkich gatunków takich jak: brzoza niska, wierzba lapońska, widłaki, goździk piaskowy, grążel żółty, rosiczki, wielosił błękitny, gnidosz królewski, pomocnik baldaszkowy, goryczka wąskolistna, kosaciec syberyjski, storczyki, skalnica torfowiskowa, wełnianka, fiołek mokradłowy, kilka reliktowych gatunków mchów.

Turystyka
Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego wyznaczono 483 km szlaków. Turyści mogą poruszać się po szlakach kajakowych rzeką Biebrzą, Sidrą, Jegrznią, Brzozówką, Wissą oraz kanałami: Augustowskim, Woźnawiejskim i Rudzkim. Przygotowano również szlaki rowerowe, piesze, konne oraz ścieżki edukacyjne.

Szlaki kajakowe (rzeką Biebrzą, Sidrą, Jegrznią, Brzozówką, Wissą oraz kanałami: Augustowskim, Woźnawiejskim i Rudzkim) o łącznej długości 223,2km, szlaki rowerowe, szlaki piesze, ścieżki edukacyjne i szlak konny.

Na kilku z nich wybudowano wieże i pomosty widokowe oraz położono kładki, ułatwiające przejście po grząskim terenie. Przy stacji kolejowej Osowiec zlokalizowany jest Terenowy Ośrodek Edukacyjny wyposażony w wieże widokowe, pomosty obserwacyjne, kładki i tablice informacyjne.

Kładki turystyczne – ogółem na terenie BPN zbudowano 2195 mb kładek z tego:
1. TOE w Osowcu – 900 m
2. Grzędy
• ścieżka „Czerwone Bagno” – 720 m
• ścieżka „Wydmy” – 175 m
3. Ścieżka „Długa Luka” – 400 m

Siedziba dyrekcji parku:
Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz
tel. (0-85) 738 06 20
fax. (0-85) 738 08 47
www.biebrza.org.pl; e-mail: Sekretariat@biebrza.org.pl
TWIERDZA OSOWIEC
Twierdza Osowiec to najcenniejszy, obok kanału Augustowskiego, obiekt zabytkowy na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Twierdza została usytuowana na jedynej przeprawie przez bagna biebrzańskie, w zwężeniu doliny Biebrzy. W przeszłości miała ona duże znaczenie strategiczne. Była bowiem ważnym elementem zespołu umocnień broniących zachodnich granic imperium rosyjskiego.

Muzeum Twierdzy Osowiec oraz trasy turystyczne Fortu I-go znajdują się na terenie jednostki Wojska Polskiego. Zwiedzanie tych obiektów może odbywać w zorganizowanych grupach, wyłącznie po uprzednim umówieniu się z przewodnikiem z Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego (OTF) pod nr telefonu 600 941 954