Sieć hoteli ZBYSZKO

Hotele ZBYSZKO - Centrala

ul. Obrońców Nowogrodu 2, 18-414 Nowogród

Hotele przyjazne rodzinom z dziećmi
Hotele przyjazne biznesowi
Szkolenia, konferencje, imprezy firmowe
Przyjęcia, wesela, bankiety, catering

Wydłużony termin składania ofert na dokończenie „Centrum Konferencyjnego w standardzie czterogwiazdkowym z najwyższym punktem widokowo-restauracyjnym w BPN”

W związku z licznymi prośbami od potencjalnych oferentów, a także mając na uwadze rzetelne przygotowanie dokumentacji ofertowej i przeprowadzenie postępowania ofertowego wydłużamy termin składania ofert na dokończenie „Centrum Konferencyjnego w standardzie czterogwiazdkowym z najwyższym punktem widokowo-restauracyjnym w BPN” do dnia 3 czerwca 2015 r.


Dotyczy projektu: Nr WND-RPPD.03.02.02-20-004/12 „Stworzenie nowoczesnego Centrum Konferencyjnego w standardzie czterech gwiazdek z najwyższym punktem widokowym w Biebrzańskim Parku Narodowym” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.02.02-20-004/12-00 z dnia 19.09.2012r

Goniądz, 21.05.2015 r.

Przedsiębiorstwo Wytwórczo –Handlowo -Usługowe
„Zbyszko” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Obrońców Nowogrodu 2, 18-414 Nowogród

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z rozbudową i przebudową istniejącego ośrodka „Zbyszko” w Goniądzu o CENTRUM KONFERENCYJNE W STANDARDZIE CZTERO GWIAZDKOWYM Z NAJWYŻSZYM PUNKTEM WIDOKOWO – RESTAURACYJNYM W BIEBRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM

proszę o przedstawienie oferty na dokończenie inwestycji w zakresie:
I Robót budowlanych (dokończenie elewacji, wykończenie wewnętrzne wraz z dźwigami – osobowy i towarowy oraz zagospodarowanie terenu)
II Instalacji sanitarnych (grzewcze co., cow., wentylacja, klimatyzacja ,p.poż. wraz
ze zbiornikiem)
III Instalacji elektrycznych (dokończenie instalacji + osprzęt)
w standardzie hotelu czterogwiazdkowego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Dokumentacja projektowa wraz z zestawieniem robót do wykonania dostępną do wglądu po wcześniejszym umówieniu spotkania w Goniądzu ul. Świętej Rozalii 13. Konieczność wizji lokalnej potwierdzona oświadczeniem złożonym przez oferenta.

Oferta powinna być złożona w formie papierowej oraz zawierać co najmniej:

  1. Dane wykonawcy
  2. Podpis i pieczątkę osoby sporządzającej ofertę
  3. Pieczątkę firmową
  4. Datę sporządzenia oferty
  5. Cenę
  6. Okres ważności oferty 3 miesiące
  7. Termin wykonania

Mile widziane dołączone do oferty referencje potwierdzające realizacje umów na obiektach równoważnych standardem w przedstawionym zapytaniu.

Ofertę należy składać do dnia 3.06.2014r do godziny 10°° w siedzibie oferenta w Nowogrodzie ul. Obrońców Nowogrodu 2, 18-414 Nowogród

Termin realizacji do 30 września 2015r

Kryterium wyboru najniższa cena.

Dodatkowych informacji udziela: Zbigniew Karwowski, tel. 86 217 55 18 e-mail: biuro@zbyszko.com

 

banner-unia-top